Jak se připojit k projektu

Podmínkou účasti v prvé řadě být členem Asociace provozovatelů kin a souhlasit s podmínkami projektu #Vasekino.  
Asociace provozovatelů kin (APK) z.s. sdružuje fyzické a právnické osoby, provozovatele kin. Posláním APK je ochrana zájmů provozovatelů kin v ČR. Vytváří vztahy a hájí zájmy provozovatelů kina ve vztahu k filmovým distributorům a ostatním subjektům kinematografie, orgánům státní správy a samosprávy, autorským svazům a dalším potenciálním partnerům. Také se spolupodílí na přípravě legislativních norem, vyhlášek a zákonů týkajících se oboru, včetně podílení se na koordinaci vztahů především s EU v oblastech, které mají vazbu na obor, a zaměřuje se na spolupráci ve vazbě na obor v mezinárodním měřítku… (více na www.prokina.cz)

Jak se stát členem APK?
Není to nic složitého. Jděte na stránky www.prokina.cz → O nás → Staňte se členem. Je zde připravena elektronická přihláška a prostup jak ji vyplnit a odeslat. Každý člen, jak je určeno ve stanovách APK, platí členské poplatky. Jejich výše je vypočítána z výše tržeb. Za každých započatých 0,5 milionu Kč tržeb se platí 500 Kč, minimální výše členského poplatku je 500 Kč, maximálně však 12.000 Kč.

Přihláška k projektu
Jestliže už jste členem APK a chcete se zúčastnit projektu, kontaktujte tajemnici APK (e-mail: tajemnice@kinari.cz), která vás vyzve k doplnění informací, které jsou pro projekt podstatné (zejména kontaktní osoba a typ prodejního systému). Následně Vám zašle Smlouvu o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech a obdobných zařízení. Až po podepsání této smlouvy jste součástí projektu #Vasekino a můžete přejít do disfilmu a programovat dle následujících podmínek.

Podmínky, které musí kino bezpodmínečně splňovat
a) Musíte být členem APK a mít řádně zaplaceny členské poplatky.
b) Musíte mít podepsanou smlouvu O poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech a obdobných zařízení.
c) Pokud máte více sálů, vyberte si pouze jeden sál, na kterém chcete projekce uskutečňovat. S touto kapacitou bude projekt počítat. Není možné, v tuto chvíli, programovat na více sálech než jednom. Je nutné tuto kapacitu dodržovat a nepřekračovat. Doporučujeme, aby měl divák opravdu pocit, že jde do kina, nepoužívat možnost sálů volného sezení, ale skutečný profil sálu, tak aby si divák mohl vybrat svou oblíbenou sedačku.
d) Musíte dodržovat datum a časpředstavení, naprogramovaný titul, výši vstupného70 Kč, dobu ukončení předprodeje hodinu před začátkem projekce (v případě filmu v 20.00, předprodej skončí v 19.00)
e) Současně s tímto projektem také běží MojeKinoLive. Stejně tak, jako nemusíte brát všechny naprogramované tituly z projektu #Vasekino, nezakazujeme ani účast na projektu MojeKinoLive. Avšak není možné hrát v jeden den, na jednom sálesoučasně film projektu #Vasekino a MojeKinoLive. Pokud tedy máte naprogramován film z projektu MojeKinoLive, již neprogramujte na tom samém sále #Vasekino. SNAŽÍME SE VYTVOŘIT OPRAVDU REÁLNÉ KINO A ANI VE SKUTEČNOSTI NEMŮŽETE HRÁT NA JEDNOM SÁLE DVA FILMY.
f) Vzhledem k tomu, že se jedná o virtuální kina s online prodejem vstupenek. je nezbytně nutné, aby váš prodejní systém byl schopen prodávat vstupenky online

 

Najděte svoji akci